Sposoby prowadzenia egzekucji

Mamy na ogół do czynienia z następującymi sposobami egzekucji wierzytelności:

Egzekucja z rachunku bankowego - jedna z najpopularniejszych form egzekucji należności. Jest ona skuteczna tylko wtedy, gdy dłużnik posiada środki na koncie. Może dotyczyć zarówno środków już znajdujących się na rachunku, jak również tych, które dopiero wpłyną;

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - windykator/komornik zawiadamia dłużnika i jego zakład pracy o przejęciu części wynagrodzenia na spłatę zobowiązania wobec wierzyciela. Przekazanie pieniędzy może odbywać się bezpośrednio przez zakład pracy dłużnika lub za pośrednictwem windykatora/komornika;

Egzekucja z ruchomości - którymi mogą być np.: samochód, maszyna, cenne przedmioty. Odbywa się poprzez zajęcie ruchomości. Wyceny ruchomości najczęściej dokonuje biegły, a wierzyciel może być uczestnikiem przejęcia wierzytelności;

Egzekucja z nieruchomości - windykator/komornik dostarcza dłużnikowi wezwanie a następnie wzywa dłużnika do uregulowania długu w ciągu 2 tygodni i wnosi wpis do księgi wieczystej o wszczęciu egzekucji. Po upływie tego terminu windykator/komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i wyceny zajętej nieruchomości. Po upływie miesiąca dochodzi do sprzedaży nieruchomości, a z pieniędzy uzyskanych w ten sposób pokrywany jest dług.